Anunt privind finalizarea proiectului " Developing the company by introducing a recycling line for plastic waste into the production stream"

Anunt de atribuire a unui contract de furnizare bunuri - Achizitia unei linii de regranulare

 

Anunt de participare privind achizitia unei LINII DE REGRANULARE

 

Anunt_privind_demararea_implementarii_proiectului_Developing_the_company_by_introducing_a_recycling_

line_for_plastic_waste_into_the_production_stream_2.pdf

 

 

 

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org